Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Như tên gọi của nó, chức năng thông tin tài khoản cung cấp đầy đủ những thông tin về tài khoản chấm công của công ty như ID công ty, logo hoặc ảnh, tên công ty, email, số điện thoại và địa chỉ công ty.

 Để thay đổi một số thông tin này bộ phận nhân sự hoặc quản lý sẽ thực hiện theo thao tác sau đây:

Bước 1: Vào THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Bước 2: Thay đổi một số thông số như tên công ty, địa chỉ, số điện thoại cần điều chỉnh

Bước 3: Chọn ngay CẬP NHẬT THÔNG TIN 

Bên cạnh điều chỉnh chức năng xem và điều chỉnh một số thông tin về tên công ty, địa chỉ và số điện thoại, một chức năng nhỏ trong thông tin tài khoản chính là đổi mật khẩu. Phần đổi mật khẩu sẽ giúp công ty có thể cập nhật thông tin mật khẩu một cách bảo mật. Để đổi mật khẩu đăng nhập, bạn vui lòng hoàn thành đầy đủ các thông tin sau:

- Mật khẩu cũ

- Mật khẩu mới

- Nhập lại mật khẩu mới

- Kết thúc bằng thao tác CẬP NHẬT THÔNG TIN

 Trên đây chính là chức năng xem và cài đặt thông tin tài khoản.

Liên hệ qua skype