Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Để có doanh nghiệp có thể làm việc một cách nhịp nhàng, hiệu quả, ngoài những công ty con, chi nhánh ra thì phòng ban trong từng tổ chức đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong cả câu ty mẹ và cả những công ty con đều được chia thành nhiều phòng ban khác nhau. Tại chức năng này, các công ty sẽ thiết lập cấu trúc phòng ban của  doanh nghiệp mình bằng thao tác đơn giản sau.

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Chức năng quản lý phòng ban

Nhấn chọn THÊM PHÒNG BAN Ở góc bên phải >> Trong Popup thêm phòng ban, bạn nhập tên phòng ban của mình (ví dụ: Kỹ thuật, Marketing,... chẳng hạn) và chọn xác nhận. Hệ thống sẽ thông báo cập nhật thông tin thành công. Nhân sự hay quản lý sẽ chọn XÁC NHẬN.

Sau khi thiết lập xong, danh sách phòng ban sẽ hiển thị ngay khi mở ra chức năng này.   

Để chỉnh sửa hoặc xóa phòng ban, hãy rê chuột đến ô của phòng tương ứng và chọn SỬA để điều chỉnh thông tin hoặc XÓA nhé.

Liên hệ qua skype