Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Phần mềm chấm công timviec365.vn cho phép nhà quản lý doanh nghiệp, bộ phận nhân sự có thể cập nhật quyền truy cập vào tài khoản cho các nhân viên. Có 3 quyền truy cập được cài đặt mặc định trên phần mềm chấm công 365 là: Admin - chỉ những người có toàn quyền xem và thực hiện các chỉnh sửa trên phần mềm, nhân sự có vai trò trong quản lý chấm công và quyền truy cập với tư cách là nhân viên.

Trong chức năng này trước khi chưa thao tác sẽ hiện lên danh sách các nhân sách nhân viên đi kèm với quyền truy cập đã cập nhật trước đó. 

Danh sách nhân viên này này do nhân viên tự thêm trên tài khoản chấm công khi công ty cung cấp ID tài khoản doanh nghiệp thời điểm đăng ký. Ngoài ra, nhân sự cũng có thể thêm danh sách nhân viên bằng cách truy cập vào danh mục QUẢN LÝ NHÂN VIÊN ngay bên dưới QUẢN LÝ CÔNG TY, sau đó tiến hành điều chỉnh và quản lý quyền truy cập. 

 Để điều chỉnh và quản lý quyền truy cập vào tài khoản ứng dụng chấm công của công ty trên chamcong.timviec365.com.vn bạn sẽ thực hiện các bước sau:

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Chức năng thêm ca làm việc

- Lựa chọn tên công ty hoặc công ty con của nhân viên cần thiết lập quyền truy cập

- Lựa chọn quyền truy cập tương ứng hoặc cần cập nhật (nhân viên, admin hoặc nhân sự) 

- Nhập  tên nhân viên cần cấp quyền truy cập trong phần nhập tên cần tìm

- Để có thể điều chỉnh được quyền truy cập vào phần mềm chấm công.  Trong mục QUYỀN TRUY CẬP >> Chọn vào tên của quyền truy cập (ví dụ: Nhân viên hay admin có màu xanh) >> Lựa chọn quyền truy cập bạn muốn điều chỉnh. Hệ thống sẽ có thông báo cập nhật quyền thành công. Sau đó, bạn chọn XÁC NHẬN để kết thúc thao tác.

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Các quyền truy cập mà nhân sự có thể cập nhật
Liên hệ qua skype