Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Với chức năng xuất công cho phép quản lý và bộ phận nhân sự sẽ xem được bảng công của toàn bộ nhân viên trong công ty lọc theo tên công ty, theo phòng ban trong đơn vị tháng. 

Ngoài ra, nếu muốn xem công cán của một cá nhân nào đó, bạn chỉ cần nhập tên hoặc ID của nhân viên (Lựa chọn nhân viên có chấm công hoặc toàn bộ nhân viên) sau đó chọn Lọc ở bên cạnh.

 Hệ thống sẽ hiển thị bảng công đầy đủ của nhân viên với số lượng công thực của nhân viên đó cụ thể, chính xác khi được minh họa bởi ảnh và họ và tên, thời gian vào ca, ra ca.

Dựa trên thông tin này, bộ phận nhân sự xem và dễ dàng xuất sang file Excel danh sách nhân viên có chấm công hoặc toàn bộ nhân viên công.

Tính năng đi muộn về sớm sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật được danh sách nhân viên điểm danh muộn (đi làm muộn) với đèn báo màu đỏ và đi về sớm với đèn báo màu xanh. Bộ phận quản lý cũng có thể quan sát cụ thể được thời gian vào ca và ra ca của từng nhân viên, cũng biết nhân viên đi muộn và về sớm bao nhiêu phút tại ca nào một cách trực quan. 

- Để có thể ra soát được tình trạng đi sớm về muộn của một nhân viên bất kỳ, bạn làm như sau:

- Chọn làm biểu tượng hình cái phễu lọc nằm ở góc bên trái>> nhập tên nhân viên vào dòng tìm kiếm >> tick xanh trước ô tròn đặt trước ảnh và tên nhân viên >> chọn áp dụng, ngay lập tức hệ thống app chấm công sẽ hiển thị tình trạng đi muộn hoặc về sớm của nhân viên tương ứng.

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Chức năng xuất công trên phần mềm chấm công của timviec365.vn
Liên hệ qua skype