Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Bộ phận nhân sự, quản lý muốn biết được nhân viên nào đi muộn, về sớm vào ngày nào trong tháng nào thông qua chấm công và bị phạt bao nhiêu tiền, có thể dễ dàng theo dõi qua chức năng đi muộn về sớm. 

Tại đây, hệ thống sẽ thu thập những thông tin chấm công trên tài khoản của từng nhân viên kết hợp với những cài đặt về quy định phạt nghỉ, để hiện thị ra danh sách những nhân viên vi phạm. Danh sách này được sắp xếp theo tên nhân viên, phòng ban, ca muộn và số tiền bị phạt tương ứng. Danh sách này rất trực quan không chỉ giúp nhân sự dễ theo dõi về công cán mà còn hỗ trợ đắc lực cho quá trình tính lương cuối tháng cho nhân viên. 

Bên cạnh theo dõi tình trạng đi sớm về muộn ở nhân viên, bộ phận quản lý và nhân sự cũng có thể dễ dàng thiết lập chế độ đi muộn về sớm trong phần mềm chấm công. Để cài đặt đi muộn về sớm, các bạn thực hiện theo những bước sau đây:

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Cài đặt chức năng đi muộn về sớm

Bước 1: Chuyển tiếp sang chức năng cài đặt đi muộn về sớm (Nằm ở bên phải của phần đi muộn về sớm).

Bước 2: Lựa chọn trạng thái vi phạm đi muộn về sớm áp dụng cho nhân viên bằng cách click vào ô tròn đặt trước một trong hai lựa chọn: Phạt nếu ca đi muộn về sớm có hình thành công hoặc Phạt nếu ca đi muộn về sớm có chấm công.

Trong đó: Trạng thái đi muộn về sớm có hình thành công, có nghĩa là sẽ tính phạt đối với những nhân viên đi muộn, về sớm khi chấm đầy đủ giờ vào (check-in) và giờ ra (check-out).

Trạng thái đi muộn về sớm có chấm công đó là, hệ thống sẽ áp dụng tính phạt với tất cả các nhân viên có thao tác chấm công trên phần mềm mà không cần quan tâm đến có chấm đầy đủ giờ vào và giờ ra.

Bước 3: Chọn nhóm danh sách nhân viên đã thiết lập tương ứng bằng cách click vào ô tròn đặt trước tên nhóm

Bước 4: Chọn thêm mới trong phần cài đặt

Bước 5: Trong popup hiện ra, bạn thiết lập đầy đủ các tên trường thông tin

+ Chọn phương thức áp dụng phạt là checkin hoặc Checkout. Trong đó, checkin là đối với trường hợp đi đi muộn, checkout đối với những trường hợp về sớm.

+ Chọn phương thức phạt gồm phạt tiền hoặc phạt công

+ Nhập số tiền hoặc công tương ứng

+ Chọn thời gian áp dụng hình thức phạt này

+  Kết thúc Thao tác bằng phím LƯU

Sau khi thiết lập xong danh sách những khung giờ đi muộn, về sớm với số tiền phạt hoặc công tương ứng.

Liên hệ qua skype