Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Đối với những doanh nghiệp lớn có thêm những chi nhánh, công ty con trực thuộc chức năng quản lý công ty con được sử dụng phổ biến. Chức năng này cho phép các bộ phận nhân sự tại công ty mẹ có thể, theo dõi dễ dàng về công cán và hợp nhất việc tính lương cuối tháng của tất cả các thành viên của công ty ở tất cả các chi nhánh khác nhau một cách dễ dàng, hiệu quả nhất. Để sử dụng chức năng này, bạn thực hiện một số bước sau:

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Thêm công ty con

Sau khi mở danh mục công ty con, phần mềm sẽ mặc định thiết lập những thông số của công ty mẹ theo những thiết lập trong quá trình đăng ký. Để tùy chỉnh một số những thông số cơ bản của công ty mẹ, trong phần chỉnh sửa hãy chọn SỬA và tùy chỉnh một số thông tin nếu muốn ví dụ: Tên công ty, email công ty, Số điện thoại và địa chỉ sau đó nhận CẬP NHẬT. 

Trường hợp bạn muốn giữ nguyên những thông tin của công ty mẹ như thiết lập ban đầu thì có thể bỏ qua bước này. 

Thao tác quan trọng tiếp theo trong danh mục quản lý công ty con chính là: Thêm công ty con, để thêm công ty con, người dùng làm như sau:

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Thao tác thêm và chỉnh sửa thông tin công ty con

- Nhấn chọn THÊM CÔNG TY CON ở góc màn hình bên phải để thêm công ty con

- Lựa chọn tên công ty mẹ

- Nhập tên công ty con, chi nhánh 

- Nhập email liên hệ

- Nhập số điện thoại liên hệ

- Nhập địa chỉ, công ty con, chi nhánh của bạn

- Cập nhật thêm logo công ty (nếu có) từ thư viện ảnh của điện thoại hoặc tự chụp ảnh. Ngoài ra nhân sự có thể xem chi tiết ảnh hoặc xóa ảnh khi công ty update logo mới bằng cách nhấn vào biểu tượng logo>> xem chi tiết hoặc xóa ảnh. 

Sau khi hoàn thành xong nhấn “THÊM CÔNG TY” để kết thúc thao tác.

 Để HỦY không muốn tạo thêm công ty con, bạn nhấn chọn dấu X ở góc phải Popup hiện ra. 

Sau khi cập nhật xong các chi nhánh và công ty con, những công ty này sẽ hiển thị theo danh sách. Để tiến hành điều chỉnh một số thông tin căn bản về tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ công ty...Quản lý công ty nhấn vào “SỬA” trong mục CHỈNH SỬA>> cập nhật thông tin và kết thúc bằng nhấn vào Cập nhật

- Để tắt cập nhật, bạn nhận chọn dấu X ở góc phải popup nhé.

Liên hệ qua skype