Tải app chấm côngDownload - sử dụng free

Video hướng dẫn sử sụng

Đối với doanh nghiệp

Admin

Đăng ký tài khoản quản trị

Tải app, hoặc truy cập trên desktop. Đăng nhập và cài đặt

Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên

Admin

Quản lý chấm công

Theo dõi quản lý chấm công nhân viên

Đối với nhân viên

Nhân viên

Đăng ký tài khoản hoặc nhận tài khoản từ admin

Đăng nhập và chấm công

Video hướng dẫn sử sụng

Đăng ký tài khoản

- Đăng ký

- Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Lịch sử điểm danh

- Xem lịch sử nhân viên chấm công

Xem hướng dẫn

Cấu hình chấm công

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý công ty con

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý phòng ban

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý quyền truy cập

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Đi muộn về sớm

- Q.lý ca làm việc, công ty con, phòng ban, quyền truy cập

Xem hướng dẫn

Quản lý nhân viên

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Lịch làm việc

- Quản lý danh sách nhân viên

- Phê duyệt nhân viên

Xem hướng dẫn

Cài đặt tài khoản

- Cài đặt thông tin tài khoản, mật khẩu, tài khoản

Xem hướng dẫn

Xuất công

- Xem ngày công trong tháng

Xem hướng dẫn

Báo lỗi

- Báo lỗi phát sinh

- Báo cáo bất cập

Xem hướng dẫn

Đánh giá

- Đánh giá phần mềm

Xem hướng dẫn

Chấm công bằng mã QR

- Chấm công bằng mã QR

Xem hướng dẫn

Đề xuất cộng công page Chấm công

- Đề xuất cộng công page Chấm công

Xem hướng dẫn

Quản lý ca làm việc giúp doanh nghiệp tạo ca, sửa và xóa ca làm việc của những đối tượng nhân viên trong công ty, theo dõi, quản lý về giờ giấc làm việc của từng nhân viên. Đây cũng là cơ sở để thiết lập chế độ đi muộn, về sớm. Thông qua ca làm việc, doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn một loại hình ca phù hợp để tính công cuối tháng. Thực hiện chức năng này, các bạn làm như sau:

Mở danh mục quản lý ca làm việc trên quản lý công ty. Tại đây, sẽ hiển thị một ca đã được tạo sẵn là CA HÀNH CHÍNH được cài đặt giờ mặc định từ 8.00 sáng đến 5h30 phút chiều. Nếu trùng với ca làm việc của công ty bạn, có thể giữ lại và tạo tiếp ca những ca khác. Trường hợp không trùng với ca làm việc mà công ty muốn thiết lập, các bạn có thể tiến hành sửa hoặc xóa bằng các bước sau:

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Chức năng thêm ca làm việc

- Rê chuột đến vị trí ca hành chính >> xóa (biểu tượng thùng rác) hoặc sửa (biểu tượng cây bút).

- Để xóa ca bạn chọn xác nhận xóa ca. Ngay thao tác này, ca được thiết lập mặc định sẽ biến mất khỏi màn hình.

- Để sửa, bạn chọn vào biểu tượng câu bút. Một popup tùy chỉnh xuất hiện cho phép bạn điều chỉnh: Tên ca làm việc, giờ vào ca, giờ tan ca và loại ca để tính công cuối tháng. Bạn sẽ thay đổi tên ca làm việc sao cho phù hợp, nhấn vào biểu tượng đồng hồ để điều chỉnh giờ vào ca và tan ca của công ty và chọn một trong ba loại hình tính công cuối tháng mà doanh nghiệp áp dụng: bao gồm Tính công theo ca làm việc, tính công theo ca và tính công theo tiền sau đó chọn CẬP NHẬT để hoàn thành thao tác. 

- Để tạo hay thêm ca làm việc, bạn nhấn biểu tượng hình dấu cộng có chữ thêm ca. 

- Một Popup thêm ca làm việc hiện ra, người dùng hoàn thành đầy đủ các thông tin gồm: Tên ca làm việc, giờ vào ca (check-in), giờ tan ca (Check-out) và chọn một trong ba hình thức tính công cho đối tượng nhân viên mà bạn muốn thiết lập ca bao gồm: Tính công theo ca làm việc, tính công theo ca và tính công theo tiền. Trường hợp, công ty bạn chọn hình thức tính công theo theo số ca, bạn sẽ chọn thêm số công tương ứng ngay bên dưới.

Sau khi hoàn thành các thao tác, bạn chọn CẬP NHẬT để thêm ca nhé.

Tùy vào đối tượng nhân viên và cách phân chia ca của từng công ty mà có thể thêm nhiều ca khác nhau ví dụ: Ca sáng, ca chiều, ca trưa cho bộ phận nhân viên kinh doanh, Ca sáng cho Part time.

 Một số chức năng lớn hiển thị trên trang chủ của page chấm công timviec365.vn
Chức năng sửa ca hướng dẫn
Liên hệ qua skype